Sparen met je Beltegoed
 • Inloggen |
  Gebruikersnaam *
  Wachtwoord *
  Onthouden
 • Registreren
 • Disclaimer SparenmetjeBeltegoed

  d.d. 01 maart 2010

  Algemeen
  Onderstaande is van toepassing op iedere pagina die onderdeel uit maakt van de website van SparenmetjeBeltegoed. Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze disclaimer. SparenmetjeBeltegoed spant zich in om de website zo zorgvuldig mogelijk op te maken en te beheren. Desondanks is het mogelijk dat informatie op de website onjuistheden bevat.

  Aansprakelijkheid
  SparenmetjeBeltegoed werd met de grootste zorg samengesteld. SparenmetjeBeltegoed kan dan ook in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade, welke het gevolg is van beslissingen die zijn genomen op basis van informatie verkregen via deze website.

  Privacy verklaring
  SparenmetjeBeltegoed bewaart en gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend die rechtstreeks door de bezoeker in kwestie worden opgegeven of waarvan bij opgave ervan duidelijk is dat ze aan SparenmetjeBeltegoed worden verstrekt. SparenmetjeBeltegoed zal deze gegevens echter in geen enkel geval verspreiden aan derden.

  Het staat SparenmetjeBeltegoed vrij om informatie over het gebruik van deze website te verzamelen en te analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende websites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van (een) cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestandje dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies indien gewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser aan te passen.

  Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

  Copyright
  Het is in geen enkel geval en onder geen enkele omstandigheid toegestaan om informatie van deze website over te nemen en/of te verspreiden zonder daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben verkregen van SparenmetjeBeltegoed. De intellectuele eigendomsrechten van de website worden op geen enkel ogenblik en onder geen enkele omstandigheid overgedragen aan de bezoeker(s).

  Links op SparenmetjeBeltegoed
  Links die op SparenmetjeBeltegoed terug te vinden zijn kunnen verwijzen naar websites van derden. SparenmetjeBeltegoed kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van dergelijke websites.

  Links op websites van derden
  Het kan voorkomen dat websites van derden een link plaatsen naar de website van SparenmetjeBeltegoed. Deze websites hebben op geen enkele manier een verbintenis afgesloten met SparenmetjeBeltegoed en plaatsen de link geheel uit vrije wil. Het spreekt van zelf dat SparenmetjeBeltegoed niet aansprakelijk gesteld kan worden voor de inhoud van websites die naar SparenmetjeBeltegoed verwijzen.

  Wijzigingen disclaimer en privacy statement
  SparenmetjeBeltegoed behoudt zich het recht voor om deze disclaimer en privacy verklaring aan te passen. Omwille van deze reden is aan te raden om deze pagina op regelmatige basis te controleren voor het meest actuele beleid van SparenmetjeBeltegoed.

  Statistieken