Sparen met je Beltegoed
 • Inloggen |
  Gebruikersnaam *
  Wachtwoord *
  Onthouden
 • Registreren
 • Privacyverklaring SparenmetjeBeltegoed

  Algemeen
  SparenmetjeBeltegoed, gevestigd te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens
  SparenmetjeBeltegoed
  E-mail: info@sparenmetjebeltegoed.nl
  Website: https://www.sparenmetjebeltegoed.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  SparenmetjeBeltegoed verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sparenmetjebeltegoed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  SparenmetjeBeltegoed verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  Geautomatiseerde besluitvorming
  SparenmetjeBeltegoed neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SparenmetjeBeltegoed) tussen zit. SparenmetjeBeltegoed gebruikt computerprogramma's of -systemen ter voorkoming van misbruik van haar dienstverlening. Een mogelijk gevolg voor betrokkene kan zijn dat vertraging in de uitvoering van onze dienstverlening optreedt of dat wij om extra gegevens ter verificatie vragen alvorens wij onze dienstverlening richting betrokkene kunnen hervatten.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  SparenmetjeBeltegoed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieƫn van persoonsgegevens:

  Delen van persoonsgegevens met derden
  SparenmetjeBeltegoed verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, te voldoen aan een wettelijke verplichting of om misbruik op te sporen, te voorkomen en te verifiƫren. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

  Gebruikte cookies en/of vergelijkbare technieken
  SparenmetjeBeltegoed gebruikt functionele-, analytische- en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand die bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SparenmetjeBeltegoed gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit, deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geĆÆnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, hieronder een overzicht:

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sparenmetjebeltegoed.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om je identiteitsbewijs te komen laten zien. Hierbij geven wij aan dat de pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar gemaakt moet worden, anders wordt het verzoek niet in behandeling genomen. SparenmetjeBeltegoed wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  SparenmetjeBeltegoed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toegang tot jouw gegevens wordt regelmatig gecontroleerd, enkel personen die toegang nodig hebben tot jouw gegevens hebben deze toegang. Deze toegang is beveiligd met complexe wachtwoorden, voorzien van een verlooptijd. SparenmetjeBeltegoed maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sparenmetjebeltegoed.nl.

  Statistieken